Επιλογή Σελίδας

Στις 8 Δεκεμβρίου επισφραγίστηκε η επίσημη συμφωνία στήριξης του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού» από τις επιχειρήσεις – μέλη της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ». Στόχος είναι η κάλυψη διατροφικών και άλλων αναγκών των 11 σπιτιών που διατηρεί ο οργανισμός. Η εταιρεία μας ως μέλος της πρωτοβουλίας και όχι μόνο είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια.