Από το 2002, στην ΑΤΤΙΚΗ – ΠΙΤΤΑΣ έχουμε εντάξει στο οργανόγραμμα μας ανεξάρτητο τμήμα Ανάπτυξης της Μελισσοκομίας, στελεχωμένο με γεωπόνους μεγάλης εμπειρίας στην μελισσοκομία.

Το τμήμα αυτό, σε συνεργασία με το τμήμα Αγορών, έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο δράσεων που στοχεύει στη βελτίωση και στην περαιτέρω τόνωση του μελισσοκομικού κλάδου και περιλαμβάνει ενέργειες όπως:

  • παροχή ενημέρωσης προς τους μελισσοκόμους σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τις παρεχόμενες επιδοτήσεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους
  • παραγωγή και διανομή εγχειριδίου πρακτικών μαθημάτων και συμβουλών για τον κλάδο, τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών στις διάφορες εποχές του χρόνου και εκπαίδευση στις μελισσοκομικές πρακτικές
  • υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων με εσωτερικούς εκπαιδευτές και καθηγητές πανεπιστημίου στην έδρα της μελισσοκομίας, που στόχο έχουν τη μετατροπή της μελισσοκομίας από ερασιτεχνική σε επαγγελματική δραστηριότητα, την αποδοτικότερη οργάνωση των σταδίων παραγωγής και την καλύτερη αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια του χρόνου
  • διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων με ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων για ανταλλαγή εμπειριών και επίλυση τυχόν προβλημάτων παραγωγής σε συλλογικό επίπεδο

Μέσω των δράσεων αυτών, η γνώση και η ενημέρωση των μελισσοκόμων έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα τη βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Το οργανωμένο τμήμα Ανάπτυξης της Μελισσοκομίας της εταιρείας μας έχει αντικείμενο την παροχή συμβουλών, την υποστήριξη και την παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους συνεργάτες μελισσοκόμους της εταιρείας, με στόχο τη βελτιστοποίηση των πρακτικών και την βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Δημήτρης Σκαρμούτσος